Indsend manuskript

Ulven og Uglen udgiver kun bøger i genren fantasy, og vi sigter mod en voksen læsergruppe. Hvis du har skrevet noget andet end fantasy, eller hvis din tekst udelukkende henvender sig til børn, skal du derfor ikke sende det ind til os. Hvis du er i tvivl, så send os gerne en mail med en synopsis eller en idebeskrivelse, eller læs vores genrebeskrivelse.

Vi modtager kun manuskripter digitalt. Når du sender et manuskript til os, er det vigtigt at du sørger for en læsevenlig opsætning. Det gør det lettere for os at fokusere på din tekst og giver dermed dig den bedste mulighed for at få en fair vurdering. En læsevenlig opsætning indbefatter:
- skriftstørrelse 12 i Times New Roman (eller noget der ligner)
- halvanden linjeafstand
- minimum 3 cm margin i begge sider samt i top og bund.
Send manuskriptet til info@ulvenoguglen.dk som Word-fil. Vi modtager ikke pdf-dokumenter.

Medsend derudover en synopsis hvor du kort opsummerer bogens handlingsforløb. En synopsis fylder typisk 1-3 sider. Husk også at få slutningen med.

Yderligere er det vigtigt at du selv eller en anden læser teksten igennem for stave-, slå- og grammatikfejl samt plothuller inden du sender dit manuskript til os. Det gør vores arbejde lettere, og vi kommer på den måde hurtigere gennem de indsendte manuskripter, så du kan få et svar.

Bemærk at vi kun har åbent for indsendelse i april 2023, og at vi lukker igen 1. maj. Vi ved ikke hvornår vi igen åbner for uopfordrede manuskripter.

Vi glæder os til at høre fra dig.

De bedste hilsner
Ulven og Uglen