Novellekonkurrence

I 2015 udgav Ulven og Uglen novellesamlingen Hvad skoven skjuler, og nu samler vi igen noveller ind til en antologi. Denne gang skal det handle om at blive voksen, og hver forfatter kan sende op til 3 noveller ind.
Hvordan du tackler temaet betyder ikke så meget, bare det rammer inden for fantasygenren. Hvis du er tvivl om hvad fantasy er for en størrelse, så kan du læse vores genredefinition.
Deadline for indsendelse af noveller er 1. oktober 2018, og vi regner med at bogen er klar til udgivelse i foråret 2019.

For at hjælpe inspiration og skrivelyst på vej har vi fået fire forfattere til at dele skrivetips på Ulven og Uglens blog. Der vil være et indlæg cirka hver måned frem mod oktober.

Det formelle:
Tema: at blive voksen
Deadline: 1. oktober 2018
Længdekrav: 5.000-10.000 ord
Noveller sendes til noveller@ulvenoguglen.dk som Word-fil.
Man må indsende op til 3 noveller.

Vi giver intet honorar for noveller der kommer med i den trykte bog, men hver forfatter får 5 frieksemplarer af bogen + royalties for e-bogsudgaven af den pågældende novelle.

Forfatter beholder selvfølgelig rettighederne til sin novelle, men hvis den antages, overdrages udgivelsesretten til Ulven og Uglen i 3 år fra udgivelsesdato.

Det er tilladt at indsende noveller som tidligere har været udgivet, såfremt forfatter selv har udgivelsesretten.

 

God skrivelyst!